Termes i condicions

Aquest lloc web, amb adreça DNS www.paymentinnovationhub.com, és propietat de PAYMENT INNOVATION HUB S.A, amb seu i domicili social a:
PAYMENT INNOVATION HUB S.A.
Plaza de Pau Vila 1
08039, Barcelona
CIF: A67349985
Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de PAYMENT INNOVATION HUB S.A o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la PAYMENT INNOVATION HUB S.A, la qual se'n reserva tots els drets.
La informació administrativa publicada en aquest lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, les disposicions generals i els acords que s'hagin de publicar formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i del seu contingut.
Totes les dades proporcionades pels usuaris d'aquest lloc web es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas, i seran tractades d'acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitats de PAYMENT INNOVATION HUB

PAYMENT INNOVATION HUB S.A no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en les seves pàgines web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de PAYMENT INNOVATION HUB.
PAYMENT INNOVATION HUB S.A no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.
PAYMENT INNOVATION HUB S.A no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
PAYMENT INNOVATION HUB S.A no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats al lloc web. Així mateix, no es responsabilitza de cap informació no continguda en aquest lloc web, i per tant, no elaborada directament per PAYMENT INNOVATION HUB o per algun dels seus membres autoritzats.

Responsabilitats dels usuaris

No està autoritzat utilitzar els continguts d'aquest lloc web amb fins comercials o publicitaris.
No està permès reproduir, distribuir, transmetre, adaptar o modificar, amb qualsevol eina o per qualsevol mitjà, ni els continguts d'aquest lloc web ni el seu disseny.
Els usuaris d'aquest lloc web es comprometen a subministrar informació vertadera i exacta sobre ells mateixos quan se'ls demani.
Queda prohibit, llevat dels casos en què PAYMENT INNOVATION HUB S.A ho autoritzi expressament, presentar pàgines web de la PAYMENT INNOVATION HUB sota marcs, signes distintius, marques o altres denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.
Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'Estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.
PAYMENT INNOVATION HUB es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document.

Aquest lloc web utilitza galetes per garantir la millor experiència al nostre lloc web. Fent clic a "Accepto", activeu el seguiment de les vostres interaccions en aquest lloc web.